DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC

Thành công của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi” chúng tôi luôn tìm ra những con số có xác suất về cao nhất.Tự tin lấy số cơ hội phát tài trong tay bạn.
DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-09
27-0933,45,04,57,66,47Ăn đề 47169
26-0992,61,91,16,21,36Ăn đề 36264
25-0934,78,32,90,11,79Ăn đề 79254
24-0928,65,35,49,85,82Trượt165
23-0930,79,16,42,82,23Trượt282
22-0984,14,34,39,69,72Ăn đề 14188
21-0962,66,15,39,01,80Ăn đề 66187
20-0999,51,34,94,03,55Ăn đề 03274
19-0925,18,94,35,19,64Ăn đề 25286
18-0904,32,51,19,82,20Ăn đề 04154
17-0972,96,66,57,79,65Ăn đề 65194
16-0954,96,03,24,34,00Ăn đề 24199
15-0986,04,07,41,20,22Ăn đề 20265
14-0944,51,60,37,61,22Ăn đề 22154
13-0932,51,50,92,93,89Ăn đề 50186
12-0986,15,32,70,96,40Ăn đề 32198
11-0970,85,68,32,30,12Ăn đề 68186
10-0907,01,02,36,26,67Ăn đề 02289
09-0923,92,71,44,56,52Ăn đề 52258
08-0949,03,80,76,21,99Ăn đề 76286
07-0933,63,97,52,28,67Trượt167
06-0978,99,68,69,89,40Ăn đề 69164
05-0917,72,67,87,32,79Ăn đề 67155
04-0978,80,70,36,11,40Ăn đề 11291
03-0952,86,95,42,25,80Ăn đề 86175
02-0930,03,78,16,29,80Ăn đề 80259
01-0961,32,79,26,72,02Ăn đề 79283
31-0822,67,90,40,09,55Ăn đề 40182
30-0828,31,19,85,35,92Trượt195
29-0837,25,86,40,02,94Trượt196
28-0811,79,66,42,85,51Ăn đề 85189
27-0820,52,27,32,89,17Trượt164
26-0819,58,80,53,46,37Ăn đề 58152
25-0851,16,43,35,93,11Ăn đề 43263
24-0873,00,15,07,34,12Ăn đề 73196
23-0871,36,96,85,80,44Trượt160
22-0879,22,09,60,24,86Ăn đề 79150
21-0886,83,21,55,42,48Ăn đề 21251
20-0826,59,00,65,06,85Trượt293
19-0851,78,28,46,67,56Trượt272
18-0863,01,92,56,14,87Ăn 87290
17-0835,78,86,26,91,82Ăn đề 86275
16-0824,37,16,76,36,20Trượt164
15-0855,66,72,84,16,61Ăn đề 61166
14-0889,93,54,33,59,23Ăn đề 93184
13-0821,13,30,28,82,24Ăn đề 28199
12-0880,48,61,48,06,70Ăn đề 48293
11-0894,28,84,86,47,41Trượt290
10-0897,02,49,23,65,13Ăn đề 02185
09-0891,99,36,61,44,85Ăn đề 61161
08-0880,94,66,81,28,74Ăn đề 66285
07-0822,59,72,20,44,43Ăn đề 72257
06-0888,82,47,23,14,18Ăn đề 23160
05-0810,60,13,43,83,64Ăn 10192
04-0898,31,90,11,77,55Ăn 77277
03-0891,88,25,81,78,46Ăn đề 88180
02-0888,95,70,37,90,68Ăn đề 37160
01-0871,89,40,03,58,30Ăn đề 30195
31-0715,65,06,20,61,22Ăn 15270
30-0777,60,41,93,74,22Ăn đề 41159
29-0792,58,65,83,01,35Ăn đề 58255
28-0717,02,09,15,93,15Ăn đề 15179
27-0771,90,66,52,67,23Ăn đề 71252
26-0751,84,72,96,05,29Ăn đề 29293
25-0707,88,21,59,92,01Ăn đề 59266
24-0737,34,42,90,03,81Ăn đề 42283
23-0741,15,22,20,62,24Ăn đề 62296
22-0796,28,43,47,13,07Trượt170
21-0744,09,06,70,84,32Ăn đề 44183
20-0713,96,37,80,89,49Trượt172
19-0752,39,74,50,63,94Ăn đề 39185
18-0720,19,30,58,65,46Trượt160
17-0795,92,28,03,69,06Ăn đề 06289
16-0770,24,62,71,37,59Trượt290
15-0763,62,97,54,59,30Ăn đề 97177
14-0733,11,51,30,68,74Ăn đề 68268
13-0704,67,93,63,02,39Ăn đề 02268
12-0753,75,45,21,98,15Ăn 15291
11-0794,98,92,17,48,06Trượt152
10-0790,94,79,98,22,50Ăn đề 22253
09-0708,63,53,56,79,40Ăn đề 08252
08-0705,75,37,39,88,30Trượt192
07-0732,16,76,52,76,51Ăn đề 76280
06-0775,98,34,40,15,26Ăn đề 98157
05-0772,41,97,27,49,89Ăn đề 97178
04-0762,83,15,60,88,43Ăn đề 83270
03-0794,95,31,13,42,81Ăn đề 94157
02-0741,94,87,77,23,15Ăn đề 23295
01-0794,54,83,11,46,60Ăn đề 46180
30-0611,51,84,59,53,65Ăn đề 51270
29-0603,87,00,10,20,35Ăn đề 20156
28-0655,78,12,95,08,49Ăn đề 95290
27-0688,27,73,14,17,89Trượt160
26-0632,91,37,64,63,30Trượt190
25-0636,34,85,55,98,18Ăn đề 34160
24-0670,46,99,59,87,57Ăn đề 70272
23-0660,78,87,48,80,77Ăn đề 60183
22-0629,67,04,09,69,11Ăn đề 67170
21-0651,82,14,34,75,15Ăn đề 34284
20-0630,12,83,18,21,76Trượt187
19-0612,68,84,09,50,15Ăn đề 15299
18-0650,51,17,13,48,99Ăn đề 51157
17-0626,84,61,78,32,52Ăn đề 61183
16-0692,52,24,30,59,27Ăn đề 30263
15-0667,81,53,32,04,33Ăn đề 04270
14-0668,54,58,06,23,86Ăn đề 54168
13-0661,69,37,11,82,57Ăn đề 61266
12-0627,83,42,88,22,38Ăn đề 42173
11-0687,49,15,65,60,74Ăn 60193
10-0648,73,80,50,11,99Trượt174
09-0636,18,88,45,64,56Ăn đề 88164
08-0618,61,23,37,63,54Ăn đề 37287
07-0675,74,98,57,38,02Ăn đề 57288
06-0689,13,29,99,86,00Trượt169
05-0677,87,81,30,73,01Ăn đề 81168
04-0619,86,15,06,08,79Ăn đề 08288
03-0662,00,70,69,04,31Ăn đề 70254
02-0617,63,58,11,34,89Ăn đề 63272
01-0638,87,66,21,34,55Ăn đề 21181
31-0592,01,63,61,70,93Ăn đề 61183
30-0592,93,58,13,55,65Ăn đề 65293
29-0534,61,41,92,84,67Ăn đề 67253
28-0597,59,99,29,68,26Ăn đề 59270
27-0527,32,35,30,38,12Trượt179
26-0541,59,63,38,17,01Trượt287
25-0502,86,23,19,73,98Ăn đề 19189
24-0566,63,23,33,05,02Ăn đề 66282
23-0581,90,05,53,91,72Ăn đề 72257
22-0569,18,54,50,32,80Ăn đề 54188
21-0538,21,12,97,16,86Ăn đề 97280
20-0527,09,58,52,70,86Ăn đề 52178
19-0555,64,97,17,38,76Ăn đề 17163
18-0581,75,67,50,09,35Trượt170
17-0554,30,49,70,94,71Ăn đề 49250
16-0515,31,47,20,01,36Ăn đề 31153
15-0529,74,80,19,52,56Ăn đề 56194
14-0553,83,41,56,64,04Ăn đề 53266
13-0581,59,49,56,95,76Ăn đề 49277
12-0588,90,85,49,02,52Ăn đề 02150
11-0555,44,34,75,13,90Ăn 34194
10-0537,96,03,25,02,91Ăn đề 96186
09-0528,55,12,46,54,63Ăn đề 46150
08-0541,89,81,09,01,86Ăn đề 81186
07-0560,74,20,34,70,16Ăn đề 60288
06-0517,53,67,71,68,57Trượt159
05-0515,46,01,83,47,11Ăn đề 47254
04-0518,25,72,70,73,38Ăn đề 18174
03-0576,63,76,90,78,28Ăn đề 76280
02-0565,70,79,24,23,10Ăn đề 65166
01-0506,95,03,20,01,00Ăn đề 20296
30-0481,67,20,73,92,33Trượt273
29-0439,54,84,46,96,50Ăn đề 39180
28-0464,68,73,06,78,96Ăn đề 96160
27-0440,76,55,00,28,84Ăn đề 55257
26-0495,92,28,75,83,21Ăn đề 75165
25-0419,12,83,72,65,02Ăn đề 83160
24-0483,10,85,12,63,05Ăn đề 05164
23-0493,59,73,12,79,81Ăn đề 79150

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*