DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Thành công của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi” chúng tôi luôn tìm ra những con số có xác suất về cao nhất.Tự tin lấy số cơ hội phát tài trong tay bạn
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ

Dàn đề 4 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-09
27-0935,59,47,52Ăn đề 47153
26-0911,24,46,36Ăn đề 36165
25-0979,39,69,46Ăn đề 79197
24-0977,78,27,03Ăn đề 78166
23-0964,02,44,48Trượt190
22-0991,00,14,43Ăn đề 14167
21-0948,30,66,83Ăn đề 66190
20-0903,48,53,58Ăn đề 03182
19-0988,25,89,56Ăn đề 25179
18-0946,04,94,93Ăn đề 04199
17-0986,44,06,08Trượt183
16-0924,31,95,46Ăn đề 24184
15-0920,73,10,34Ăn đề 20169
14-0986,84,70,95Trượt160
13-0950,18,76,53Ăn đề 50178
12-0976,32,47,39Ăn đề 32181
11-0914,68,55,59Ăn đề 68173
10-0902,28,86,96Ăn đề 02164
09-0954,39,52,23Ăn đề 52161
08-0926,41,34,91Trượt186
07-0964,65,94,13Trượt183
06-0914,16,69,29Ăn đề 69163
05-0934,51,67,04Ăn đề 67160
04-0949,69,94,02Trượt198
03-0993,86,74,90Ăn đề 86159
02-0980,12,81,94Ăn đề 80183
01-0946,09,74,79Ăn đề 79173
31-0891,40,46,37Ăn đề 40195
30-0896,51,81,80Ăn đề 51177
29-0850,77,18,78Ăn đề 78150
28-0891,78,85,64Ăn đề 85157
27-0848,05,61,32Ăn đề 48174
26-0880,89,58,96Ăn đề 58165
25-0868,43,75,33Ăn đề 43166
24-0890,48,77,73Ăn đề 73191
23-0833,12,77,46Trượt161
22-0814,99,79,05Ăn đề 79196
21-0821,44,84,42Ăn đề 21166
20-0882,42,09,92Ăn đề 09191
19-0826,94,30,31Ăn 30180
18-0800,90,87,28Ăn đề 87180
17-0861,27,43,86Ăn đề 86177
16-0855,91,65,92Trượt155
15-0800,61,57,58Ăn đề 61183
14-0846,73,93,11Ăn đề 93156
13-0889,37,28,96Ăn đề 28158
12-0828,55,48,16Ăn đề 48187
11-0825,89,91,97Trượt174
10-0811,29,02,35Ăn đề 02186
09-0861,57,56,54Ăn đề 61196
08-0897,81,66,16Ăn đề 66176
07-0805,66,34,81Trượt179
06-0881,37,23,83Ăn đề 23167
05-0898,94,10,22Ăn đề 10199
04-0871,80,19,60Trượt187
03-0877,23,82,00Trượt160
02-0804,24,37,11Ăn đề 37159
01-0823,73,38,91Trượt195
31-0739,18,08,87Trượt160
30-0769,41,85,00Ăn đề 41165
29-0772,43,51,31Trượt189
28-0777,20,61,45Trượt191
27-0740,03,61,12Trượt185
26-0712,67,58,98Trượt162
25-0757,59,32,73Ăn đề 59162
24-0781,23,29,42Ăn đề 42163
23-0741,24,27,62Ăn đề 62166
22-0761,49,28,08Trượt180
21-0730,11,73,79Trượt158
20-0789,97,47,55Trượt177
19-0725,33,39,39Ăn đề 39165
18-0786,20,80,39Ăn đề 80161
17-0706,08,48,15Ăn đề 06171
16-0772,62,51,22Ăn đề 51156
15-0797,01,93,67Ăn đề 97178
14-0739,68,96,04Ăn đề 68194
13-0786,64,56,02Ăn đề 02193
12-0715,01,10,46Ăn đề 15150
11-0718,27,41,35Trượt174
10-0726,53,60,22Ăn đề 22175
09-0749,11,41,65Trượt176
08-0715,97,13,32Ăn 15177
07-0707,00,76,64Ăn đề 76192
06-0715,98,18,57Ăn đề 98179
05-0722,02,84,08Trượt152
04-0768,00,41,56Trượt151
03-0707,72,94,15Ăn đề 94155
02-0741,23,47,65Ăn đề 23166
01-0746,77,53,45Ăn đề 46182
30-0665,23,51,87Ăn đề 51163
29-0684,13,88,23Trượt191
28-0695,40,70,10Ăn đề 95159
27-0603,83,57,95Ăn đề 95152
26-0627,15,64,90Trượt180
25-0634,78,50,87Ăn đề 34182
24-0610,73,21,70Ăn đề 70154
23-0690,60,99,28Ăn đề 60152
22-0680,16,20,33Trượt169
21-0627,51,34,61Ăn đề 34171
20-0643,42,70,32Ăn đề 32186
19-0677,34,21,15Ăn đề 15189
18-0651,38,85,81Ăn đề 51191
17-0623,61,64,48Ăn đề 61172
16-0641,04,87,30Ăn đề 30168
15-0635,98,04,80Ăn đề 04168
14-0640,02,46,58Trượt168
13-0649,20,78,61Ăn đề 61154
12-0642,73,50,81Ăn đề 42194
11-0660,50,06,13Ăn đề 60181
10-0636,49,07,34Ăn đề 36186
09-0655,07,21,53Trượt151
08-0616,37,45,57Ăn đề 37173
07-0677,39,57,34Ăn đề 57192
06-0645,69,58,79Ăn đề 79159
05-0681,13,65,19Ăn đề 81168
04-0614,33,80,49Trượt182
03-0600,70,06,20Ăn đề 70152
02-0682,16,47,63Ăn đề 63177
01-0654,12,90,21Ăn đề 21160
31-0594,15,81,22Trượt161
30-0565,47,53,77Ăn đề 65159
29-0563,67,56,03Ăn đề 67165
28-0515,04,97,34Trượt163
27-0537,06,08,11Ăn đề 37179
26-0568,10,54,03Trượt158
25-0500,06,46,55Trượt160
24-0524,66,20,65Ăn đề 66196
23-0585,51,18,73Trượt159
22-0592,20,01,60Trượt177
21-0541,91,81,97Ăn đề 97167
20-0531,52,52,17Ăn đề 52194
19-0517,67,14,03Ăn đề 17169
18-0589,70,19,32Ăn đề 32186
17-0510,81,49,82Ăn đề 49175
16-0531,09,74,37Ăn đề 31165
15-0559,56,64,74Ăn đề 56160
14-0529,67,73,79Trượt185
13-0549,99,87,19Ăn 49191
12-0502,79,69,98Ăn đề 02166
11-0554,94,83,38Trượt153
10-0507,76,96,39Ăn đề 96159
09-0583,15,46,24Ăn đề 46168
08-0527,28,10,81Ăn đề 81186
07-0566,50,26,60Ăn đề 60152
06-0504,02,06,33Ăn đề 04169
05-0520,07,77,47Ăn đề 47156
04-0518,45,81,41Ăn đề 18174
03-0550,38,99,68Trượt191
02-0569,22,65,86Ăn đề 65156
01-0557,60,34,20Ăn 20162
30-0419,05,15,06Ăn đề 19160
29-0439,57,00,95Ăn đề 39171
28-0496,60,49,21Ăn đề 96164
27-0469,31,37,55Ăn đề 55197
26-0486,73,15,75Ăn đề 75151
25-0483,12,91,22Ăn đề 83171
24-0495,05,33,21Ăn đề 05161
23-0409,05,79,49Ăn đề 79154

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*