DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Siêu hot!! Cầu đẹp chưa từng thấy!. Chuyên gia Cam kết số chuẩn mỗi ngày. Giàu to! Giàu to!
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Dàn đề 8 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-09
26-0975,94,36,09,57,69,25,42Ăn đề 36176
25-0973,74,51,15,75,54,46,79Ăn đề 79275
24-0962,78,22,60,29,35,18,21Ăn đề 78271
23-0944,32,91,13,22,12,24,64Ăn 22259
22-0972,14,86,00,60,29,65,94Ăn đề 14172
21-0901,84,66,60,44,24,39,88Ăn đề 66183
20-0937,05,19,32,63,01,49,75Trượt265
19-0985,86,08,00,69,70,11,25Ăn 25269
18-0931,04,67,10,81,99,39,32Ăn đề 04184
17-0939,49,66,92,67,42,45,52Trượt256
16-0975,24,06,86,71,53,29,92Ăn đề 24198
15-0960,20,70,85,84,34,22,36Ăn đề 20272
14-0917,34,40,37,80,19,44,22Ăn đề 22150
13-0920,50,57,66,63,94,71,06Ăn đề 50176
12-0932,60,79,43,74,03,78,54Ăn đề 32252
11-0963,74,03,50,30,53,96,43Trượt251
10-0906,62,02,28,63,22,69,41Ăn đề 02164
09-0918,44,37,80,76,52,48,20Ăn đề 52171
08-0976,08,32,85,27,04,33,13Ăn đề 76286
07-0934,74,36,46,56,69,66,07Ăn đề 56276
06-0954,23,69,53,39,06,00,36Ăn đề 69199
05-0909,40,71,85,39,67,80,22Ăn đề 67253
04-0922,94,44,61,46,24,29,06Trượt280
03-0957,09,86,63,76,65,52,16Ăn đề 86198
02-0960,14,82,18,75,80,06,88Ăn đề 80282
01-0912,67,48,05,52,94,79,57Ăn đề 79199
31-0808,22,21,27,06,79,54,40Ăn đề 40287
30-0860,74,19,44,02,67,10,89Trượt158
29-0824,63,65,82,78,57,28,73Ăn đề 78156
28-0868,82,85,80,27,46,31,44Ăn đề 85174
27-0848,48,46,70,50,21,66,03Ăn đề 48165
26-0819,24,58,82,87,67,78,17Ăn đề 58152
25-0814,43,31,10,90,99,55,83Ăn 43157
24-0837,56,82,66,47,71,73,05Ăn đề 73263
23-0814,34,90,40,47,27,69,38Ăn đề 34175
22-0874,11,47,79,67,03,30,88Ăn đề 79290
21-0847,51,29,89,48,31,25,41Trượt281
20-0809,71,07,78,40,09,74,80Ăn đề 09277
19-0876,60,83,74,27,69,64,38Trượt299
18-0816,19,39,52,66,34,87,97Ăn đề 87157
17-0893,60,42,07,86,32,52,62Ăn 86178
16-0815,42,90,76,37,63,48,19Ăn đề 19281
15-0861,27,15,74,84,62,44,00Ăn 61281
14-0867,80,33,93,69,46,57,55Ăn đề 93273
13-0828,53,00,57,99,21,95,44Ăn đề 28291
12-0857,14,56,24,16,48,85,38Ăn đề 48151
11-0843,99,80,69,78,06,96,16Ăn đề 99265
10-0804,82,93,85,02,07,40,26Ăn đề 02195
09-0814,38,65,83,50,61,48,49Ăn đề 61171
08-0834,66,35,85,47,75,65,16Ăn đề 66191
07-0858,97,68,29,34,27,36,71Trượt261
06-0819,23,87,86,06,05,48,92Ăn đề 23189
05-0846,65,43,89,17,93,76,68Trượt266
04-0894,77,03,44,59,80,34,93Ăn đề 77269
03-0880,32,21,38,60,73,88,09Ăn đề 88299
02-0817,30,67,02,41,37,36,42Ăn đề 37284
01-0884,81,79,70,14,82,03,95Trượt199
31-0750,06,86,89,04,15,28,05Ăn đề 15294
30-0773,09,75,36,55,47,41,92Ăn đề 41278
29-0738,67,68,64,19,16,73,58Ăn đề 58285
28-0731,70,00,05,12,44,15,72Ăn 15170
27-0781,71,87,41,74,70,95,35Ăn đề 71266
26-0735,31,16,52,29,20,76,12Ăn đề 29172
25-0726,52,43,88,59,21,38,64Ăn đề 59172
24-0742,41,38,71,90,98,43,17Ăn đề 42272
23-0762,08,98,47,46,99,30,20Ăn đề 62278
22-0702,86,29,89,93,12,33,82Ăn đề 33263
21-0768,07,99,12,44,09,39,59Ăn đề 44179
20-0785,86,30,93,61,42,18,25Ăn đề 86195
19-0753,50,39,89,93,25,90,42Ăn đề 39192
18-0747,00,63,69,90,67,80,38Ăn đề 80170
17-0791,90,02,76,09,81,06,63Ăn đề 06256
16-0787,60,51,34,18,80,62,50Ăn đề 51183
15-0778,97,06,37,48,66,34,18Ăn đề 97193
14-0798,99,82,26,89,39,46,68Ăn đề 68171
13-0763,33,30,25,56,98,02,15Ăn đề 02187
12-0715,69,46,51,75,18,08,47Ăn 15179
11-0756,71,87,28,73,86,54,31Ăn đề 31252
10-0722,85,94,57,17,73,97,62Ăn đề 22169
09-0714,15,08,20,46,79,95,32Ăn đề 08178
08-0735,90,15,96,03,18,55,50Ăn đề 15188
07-0779,29,73,64,76,47,48,24Ăn đề 76289
06-0733,78,45,11,51,75,98,79Ăn đề 98260
05-0797,53,02,88,99,03,41,64Ăn đề 97258
04-0711,83,36,15,03,93,60,18Ăn đề 83284
03-0785,11,66,80,94,05,55,32Ăn đề 94252
02-0723,11,55,95,04,16,22,29Ăn đề 23256
01-0747,98,15,46,48,59,14,37Ăn đề 46169
30-0678,93,09,33,71,10,28,27Trượt276
29-0616,87,20,96,28,91,60,73Ăn đề 20153
28-0649,11,37,29,72,12,95,78Ăn đề 95178
27-0638,01,09,58,11,19,27,07Trượt156
26-0689,84,43,06,34,76,99,93Ăn đề 93285
25-0679,58,93,52,97,33,74,34Ăn đề 34256
24-0695,54,38,40,92,81,21,34Trượt175
23-0652,79,95,37,07,33,15,65Trượt275
22-0698,08,00,67,75,64,17,06Ăn đề 67182
21-0611,71,90,03,44,85,24,34Ăn đề 34278
20-0680,50,32,98,30,93,28,35Ăn đề 32268
19-0658,89,55,93,15,44,69,49Ăn đề 15156
18-0674,26,27,51,84,31,46,28Ăn đề 51288
17-0679,04,91,86,61,19,75,64Ăn đề 61196
16-0609,32,68,38,57,82,30,96Ăn đề 30165
15-0622,67,96,10,23,34,29,71Trượt174
14-0638,34,07,63,01,62,29,54Ăn đề 54294
13-0608,61,85,62,91,94,54,82Ăn đề 61285
12-0601,08,15,27,42,97,91,16Ăn đề 42272
11-0604,41,92,88,69,60,80,71Ăn đề 60159
10-0625,97,44,56,71,05,36,46Ăn đề 36262
09-0677,57,88,54,43,83,03,68Ăn đề 88278
08-0678,73,33,37,79,07,94,31Ăn đề 37279
07-0656,85,11,93,95,57,58,60Ăn đề 57163
06-0628,73,02,53,42,49,79,15Ăn đề 79167
05-0645,36,91,99,92,24,31,49Trượt184
04-0632,93,08,34,66,16,14,79Ăn đề 08291
03-0688,70,51,84,58,95,19,91Ăn đề 70162
02-0626,85,63,47,82,59,06,61Ăn đề 63270
01-0641,18,13,21,52,73,04,56Ăn đề 21162
31-0569,23,16,61,33,53,91,14Ăn đề 61255
30-0561,57,39,82,65,66,20,23Ăn đề 65189
29-0574,15,73,67,57,16,29,60Ăn đề 67273
28-0529,59,28,09,00,72,98,39Ăn đề 59179
27-0507,59,37,71,34,15,04,38Ăn đề 37256
26-0591,04,52,07,64,36,53,94Ăn đề 91272
25-0588,61,06,86,70,19,34,24Ăn 19264
24-0501,32,09,27,19,66,12,74Ăn đề 66186
23-0575,29,74,42,72,67,14,12Ăn đề 72273
22-0503,08,47,13,54,14,59,73Ăn đề 54173
21-0593,14,03,91,78,20,97,63Ăn đề 97281
20-0566,05,51,79,91,52,85,78Ăn đề 52157
19-0517,52,93,51,41,00,16,92Ăn đề 17161
18-0551,15,79,90,26,95,60,32Ăn đề 32251
17-0595,05,16,67,11,60,77,01Trượt255
16-0531,82,18,96,12,23,49,72Ăn đề 31260
15-0581,50,60,12,56,32,43,00Ăn đề 56255
14-0522,53,61,18,64,04,59,25Ăn đề 53185
13-0599,25,36,70,67,49,58,43Ăn đề 49180
12-0574,04,30,02,64,89,77,42Ăn đề 02196
11-0563,55,24,81,85,73,52,34Ăn 34282
10-0577,75,49,96,72,61,45,21Ăn đề 96156
09-0520,02,46,44,65,83,86,08Ăn đề 46257
08-0533,34,35,69,81,24,99,67Ăn đề 81192
07-0523,63,60,97,89,91,07,72Ăn đề 60268
06-0597,00,62,79,08,33,86,88Trượt272
05-0563,53,47,49,87,32,35,44Ăn đề 47157
04-0504,90,97,18,06,74,64,66Ăn đề 18194
03-0545,01,50,76,99,07,70,76Ăn đề 76276
02-0565,18,34,01,81,21,69,91Ăn đề 65290
01-0539,54,71,80,04,48,51,41Trượt197
30-0420,75,65,19,24,12,10,04Ăn đề 19297
29-0434,46,41,77,45,24,43,39Ăn đề 39284
28-0443,10,80,60,47,96,23,07Ăn đề 96285
27-0424,20,30,72,69,56,96,55Ăn đề 55294
26-0438,01,23,16,75,78,81,24Ăn đề 75179
25-0458,49,05,62,82,24,69,83Ăn đề 83187
24-0497,67,68,05,94,72,55,58Ăn đề 05180
23-0450,29,63,39,00,55,89,79Ăn đề 79182

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*