DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC

Chơi nhanh trúng lớn! Chuyên gia soi cầu hàng đầu cam kết chuẩn nhất tỷ lệ ăn to và lãi lớn chỉ dành cho bạn.
DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
26-09
26-09969,657,715,772Trượt128
25-09420,711,614,737Trượt199
24-09338,067,734,916Trượt169
23-09174,136,922,185Trúng 922149
22-09854,417,714,184Trúng 714149
21-09457,849,566,704Trúng 566132
20-09026,809,648,765Trượt181
19-09092,816,323,926Trượt140
18-09410,283,721,401Trượt122
17-09308,887,768,901Trượt184
16-09724,883,173,803Trúng 724166
15-09858,466,972,654Trượt170
14-09399,199,076,654Trượt188
13-09726,730,887,716Trượt116
12-09137,942,485,782Trượt107
11-09885,176,908,258Trượt146
10-09456,107,128,484Trượt169
09-09244,617,878,694Trượt193
08-09322,411,142,071Trượt112
07-09922,684,861,519Trượt160
06-09621,340,786,561Trượt150
05-09281,170,597,754Trượt169
04-09000,251,779,831Trượt157
03-09403,746,973,186Trúng 186149
02-09565,047,917,879Trượt193
01-09395,802,379,165Trúng 379189
31-08905,686,840,975Trượt132
30-08443,779,479,186Trượt128
29-08003,844,944,163Trượt172
28-08121,172,723,333Trượt195
27-08442,764,771,566Trượt180
26-08934,535,895,958Trúng 958118
25-08836,843,698,253Trúng 843111
24-08422,152,202,473Trượt148
23-08624,305,734,452Trúng 734149
22-08384,614,228,746Trượt132
21-08150,820,994,221Trúng 221149
20-08059,728,347,613Trượt141
19-08644,845,980,749Trượt116
18-08967,656,640,596Trượt146
17-08800,204,186,797Trúng 186181
16-08090,042,775,019Trúng 019170
15-08593,861,232,104Trúng 861157
14-08118,275,383,561Trượt193
13-08578,830,183,806Trượt120
12-08602,357,301,274Trượt105
11-08022,171,415,000Trượt113
10-08269,109,205,002Trượt100
09-08052,946,176,087Trượt173
08-08259,385,674,857Trượt103
07-08562,290,542,020Trượt122
06-08923,716,125,911Trúng 923176
05-08794,710,923,330Trúng 710176
04-08018,042,113,950Trượt116
03-08683,664,288,017Trúng 288163
02-08657,157,356,899Trượt165
01-08949,665,835,403Trượt191
31-07870,346,555,752Trượt167
30-07628,258,751,922Trượt160
29-07573,135,418,358Trúng 358187
28-07621,868,827,072Trượt112
27-07464,535,284,322Trượt142
26-07500,112,003,515Trượt106
25-07725,351,903,659Trúng 659103
24-07769,964,920,965Trượt126
23-07828,070,412,039Trượt122
22-07937,458,702,071Trượt157
21-07145,609,944,303Trúng 944179
20-07707,346,079,561Trượt179
19-07254,704,277,076Trượt101
18-07213,128,496,140Trượt108
17-07489,756,336,130Trượt150
16-07351,762,516,634Trúng 351191
15-07372,966,186,814Trượt100
14-07353,790,592,173Trượt151
13-07767,300,693,419Trượt132
12-07781,008,495,161Trượt159
11-07692,694,631,326Trúng 631123
10-07028,250,868,222Trúng 222106
09-07755,982,408,254Trúng 408117
08-07215,149,384,759Trúng 215105
07-07537,076,761,436Trúng 076156
06-07840,524,430,305Trượt170
05-07315,848,680,059Trượt118
04-07105,128,883,549Trúng 883134
03-07802,890,513,483Trượt101
02-07211,754,520,649Trượt197
01-07046,489,216,015Trượt119
30-06211,851,702,561Trúng 851178
29-06564,391,920,926Trúng 920149
28-06579,614,732,688Trượt190
27-06527,548,846,195Trúng 195105
26-06475,170,165,711Trượt190
25-06084,869,136,214Trượt190
24-06870,195,869,684Trúng 870113
23-06660,782,488,185Trúng 660136
22-06200,722,832,572Trượt121
21-06760,366,534,142Trúng 534138
20-06799,789,945,535Trượt195
19-06361,967,391,924Trượt148
18-06021,125,526,308Trượt179
17-06466,051,771,006Trượt174
16-06473,437,657,897Trượt103
15-06720,535,977,116Trượt114
14-06854,381,131,921Trúng 854194
13-06513,644,661,752Trúng 661181
12-06461,776,105,306Trượt160
11-06785,800,381,863Trượt171
10-06280,613,028,173Trượt146
09-06324,738,685,531Trượt194
08-06750,862,533,180Trượt165
07-06821,702,294,589Trượt181
06-06627,281,829,922Trượt157
05-06457,862,759,614Trượt125
04-06408,321,289,875Trúng 408195
03-06814,370,492,819Trúng 370136
02-06010,339,842,749Trượt141
01-06892,865,943,545Trượt198
31-05357,840,058,774Trượt124
30-05966,865,650,079Trượt127
29-05321,245,691,169Trượt152
28-05156,459,878,002Trúng 459153
27-05185,699,087,806Trượt150
26-05814,191,659,063Trúng 191118
25-05972,936,533,981Trượt101
24-05451,125,966,800Trúng 966184
23-05395,674,071,742Trượt185
22-05542,374,159,350Trượt142
21-05537,608,785,309Trượt113
20-05401,875,093,114Trượt167
19-05689,967,781,317Trúng 317188
18-05750,828,070,119Trượt182
17-05949,924,408,216Trúng 949145
16-05949,179,435,527Trượt139
15-05956,113,695,923Trúng 956195
14-05969,324,980,202Trượt161
13-05173,709,407,949Trúng 949119
12-05938,102,497,646Trúng 102199
11-05322,611,973,137Trượt128
10-05766,347,996,075Trúng 996190
09-05553,614,739,546Trúng 546165
08-05481,431,940,277Trúng 481128
07-05474,371,389,432Trượt144
06-05879,132,842,828Trượt151
05-05383,711,727,136Trượt141
04-05836,107,500,602Trượt165
03-05881,756,698,090Trượt127
02-05813,082,014,985Trượt129
01-05845,359,825,147Trượt105
30-04127,860,285,524Trượt135
29-04213,639,724,209Trúng 639140
28-04536,575,873,138Trượt173
27-04476,092,755,181Trúng 755170
26-04962,116,909,795Trượt179
25-04287,529,646,615Trượt163
24-04150,105,689,512Trúng 105163
23-04679,342,762,993Trúng 679131

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*